Logger Script

Reservation    Reservation


예약합니다.

김지현
2021-06-04
조회수 20

  + 업체명 / 입금자성함 :  (주)한선바이투 / (주)한선바이투


  + 촬영내용 : 우산 이미지컷 촬영


  + 촬영날짜 : 6월 11일 금요일


  + 촬영 룸 :  A (          ) , B (    V    ) , C (          )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (  12  시   )~( 16시   )까지  / 총(      4  )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(      V      ) , 무(          )


  + 연락처 : 02)754-8223,   010-4720-8183010-9119-7338


  + 이용인원: (       3   )명


  + 방문차량: (        2  )대


  +추가렌탈: 없음

1