Logger Script

Reservation    Reservation


4월5일 예약희망합니다

김지훈
2024-04-02
조회수 42

  + 업체명 / 입금자성함 :  바이어텐션 / 김지훈(바이어텐션)


  + 촬영내용 :  도매의류 촬영 


  + 촬영날짜 : 4월 5일 금요일 오후 2시~ 5시 


  + 촬영 룸 :  A (          ) , B (          ) , C (     ㅇ     )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : (    14     )~(17        )까지  / 총(        )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(     ㅇ     ) , 무(          )


  + 연락처 : 010 8597 2628 


  + 이용인원: (     3     )명


  + 방문차량: (       1   )대


  +추가렌탈:


0