Logger Script

Reservation    Reservation


8월 27일 전관 대여 문의

김윤주
2022-08-19
조회수 193

  + 업체명 / 입금자성함 :  엠엔비 주식회사


  + 촬영내용 : 바이럴 영상 촬영


  + 촬영날짜 : 8월 27일(토)


  + 촬영 룸 :  A (   V     ) , B (     V     ) , C (       V   )


  +촬영시간 (총 이용 2시간 이상) : ( 오전 9시  )~(  오후 6시  )까지  / 총(  9  )시간         


  + 전자 세금계산서 :  유(  V  ) , 무(          )


  + 연락처 : 010-5568-5547


  + 이용인원: (  최대 20  )명


  + 방문차량: (   6   )대 - 탑차 1대, 스타렉스 2대, 승용차 3대 예상


  +추가렌탈:


위 내용 가능할지 확인 부탁 드립니다.

감사합니다 :)

1